Home
Novosti
Propisi
Pojmovi
Kursna lista
Tarifa
Pitanja i odgovori
Softver
Publikacije
Prodaja
Kontakt
O nama
Linkovi

 


 Pitanje

Pošto sam početnik u uvoznim poslovima zanimaju me tri stvari u vezi sa kontrolnikom uvoza:
1. Da li se za svaki novi uvoz popunjava novi kontrolnik uvoza?
2. Ako u okviru jednog uvoza (od istog dobavljača) imam 20 različitih vrsta robe da li za takav uvoz otvaram samo jedan kontrolnik, ili za svaku vrstu robe novi?
3. I ako u okviru jednog uvoza imam robu od različitih proizvođača šta se tada radi vezano za kontrolnik uvoza?
Molim vas da mi date informaciju gde eventualno mogu pronaći praktična upustva za popunjavanje kontrolnika uvoza i sve u vezi njega, jer sam tražila na različitim mestima i nisam imala uspeha.

 Odgovor

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju spoljnotrgovinske poslove dužni su da vode evidenciju o zaključenom spoljnotrgovinskom poslu, o izvršavanju izvoza, odnosno uvoza i o naplatama, odnosno plaćanjima po tom poslu (Kontrolnik). Ova obaveza konstituisana je Odlukom o vođenju evidencije o zaključenom spoljnotrgovinskom poslu sa inostranstvom ("Službeni list SRJ", br. 74/00). Tom odlukom nije opisan fizički oblik kontrolnika, već samo sadržaj kontrolnika. Kontrolonik se smatra poslovnom knjigom. Čuva se po propisu o poslovnom knjigama, a može se voditi i na računaru. Kontrolnik se vodi posebno za izvoz roba i usluga, a posebno za uvoz roba i usluga.

Odgovori na Vaša pitanja su:

1. Da, za svaki novi uvoz otvara se novi broj u kontrolniku. U Kontrolnik se unose podaci iz ugovora zaključenog sa stranim licima i iz isprava koje se odnose na realizaciju posla. Podaci se unose hronološkim redom. Svaki ugovor o zaključenom spoljnotrgovinskom poslu mora imati broj iz kontrolnika. Broj se unosi u isprave koje se koriste u obavljanju spoljnotrgovinskog posla sa inostranstvom (jedinstvena carinska isprava, dokument platnog prometa i dr.). Promene nastale u vezi sa zaključenim poslom unose se u Kontrolnik, u roku od tri dana od dana nastale promene.

2. Ako se u okviru jednog spoljnotrgovinskog posla (jednog ugovora) uvozi više roba otvara se samo jedan broj u kontrolniku i u okviru njega unose svi podaci o izvozu, odnosno o uvozu robe: iz ugovora zaključenog sa stranim licem: vrednost zaključenog posla, vrsta i količina robe koja se izvozi, odnosno uvozi, naziv i sedište kupca, odnosno prodavca robe, naziv i sedište posrednika i procenat provizije, naziv i sedište proizvođača, odnosno vlasnika robe, odnosno naziv korisnika robe, paritet isporuke robe, kao i način i rok naplate, odnosno plaćanja; iz isprava koje se koriste u realizaciji spoljnotrgovinskog posla: količina robe, vrednost izvezene odnosno uvezene robe po jedinstvenim carinskim ispravama (broj, datum i carinska ispostava), broj naloga banke o naplati, odnosno plaćanju, datum izvršenja naplate, odnosno datum izvršenja plaćanja, iznos na koji glasi nalog, kao i oblik izvoza, odnosno uvoza.

3. Osnov za otvaranje broja u kontrolniku je zaključeni spoljnotrgovinski posao. Ako u okviru jednog ugovora uvozite robu različitih proizvođača otvarate samo jedan broj u kontrolniku.

Intermexov softverski paket EXIM predstavlja jedan od načina da kontrolnik uvoza i izvoza vodite na računaru. Predlažemo Vam da ga nabavite.


 

Home |Novosti |Propisi |Pojmovi |Carinska kursna lista | Tarifa |Pitanja i odgovori |Softver Publikacije | Prodaja |Kontakt | O nama |Linkovi


Copyright © 2006 Intermex